Detta är en hemsida

Hemfridsbrott bestraffas enligt

BrB (Brottsbalken) §4:6