Häckstag

Häckstaget, Mastfot & skotbänk, Uthal, Spinnakerskot & suggor, Genuaskot & skotskenor, Storskotsystem

Häckstaget är en viktig trimfunktion. Utan en bra häckstagssträckare går det inte att segla en IF på rätt sätt i hårt väder.

När man kappseglingsutrustar en IF ställs man inför valet om rorsman alltid själv skall sköta häckstaget eller om gastarna skall kunna sköta den uppgiften. En klassisk lösning är att dra fram häckstaget med dubbelkommando till babords respektive styrbords sittbrunssarg i höjd med storskotskenan. Gör man detta bör man nog placera spinnakersuggornas skotlås på sidorna av ruffen för att inte få för mycket tamp i mitten av sittbrunnen.

De lösningar som bilderna visar bygger i stället på att rorsman sköter häckstaget och f.ö. även, vid behov kan hjälpa till med spinnakersuggorna vid spinnakersättning.
På bilderna visas en enkel och bra lösning på Mareks båt och min egen mer komplicerade lösning.

Till denna enkla lösning har Marek använt två fiolblock, varav det ena med skotklämma, två små harken 082 kullagerblock och några meter dynema-lina.
Fiolblocken finns vanligen redan i original-arrangemanget och ofta kan själva skotklämman bytas ut mot en ny och betydligt bättre.
I stället för original hanfotswire har Marek använt en dynema-lina, faktiskt bara 6mm. En fördel är att linans längd lätt kan avpassas t.ex vid olika mastlut, en annan är att linan är skonsam mot lacken på rorkulten
Som hanfotsblock (utanför bilden) används det ena av kullagerblocken där det trots relativt hög belasning har visat sig överleva många års flitigt seglande. Det andra kullagerblocket (i bildens överkant) används för att dubbla kraften från fiolblocken.
Kraftvinsten i arrangemanget är 16ggr om man bortser från förluster orsakade av friktion och hanfotens vinkel.
16 - 20 ggr vill jag rekomendera, under 12ggr skall man inte gå.
Den vita tampen vid Mareks knä är förlängningen av den röda i fiolblocken. Denna är fäst i en ögla i sittbrunnen precis ovanför handskfacket för att alltid vara till hands.
Svårare än så här behöver det inte göras.

Även i min lösning har hanfotswiren bytts ut mot en dynema-lina, 8mm i mitt fall. Som hanfotsblock (utanför bilden) har jag valt ett Rutgerssonblock som bättre står emot höga laster. Med diverse block ur samlingarna har även jag åstadkommit 16ggr utväxling (åtta parter som drar i hanfoten). Det hela avslutas med ett Harken 082 som får ner tampen nästan till däcksnivå och länkar den vidare framåt.
Ett urtag har gjorts i luckans bakkant och ett motsvarande hål i lucksargen har tillpassats så att linan inte ligger emot någonstans.
Det svängbara beslaget med skotklämman är av Holts tillverkning. På insidan döljer sig också ett Harken kindblock som skruvats fast på främre lucksargens underkant och en plywoodförstärkning för att inte plasten under beslaget skall svikta.
Den ergonomiskt gynnsamma placeringen gör att rorsman kan dra med stor kraft i tampen som alltid finns någorlunda inom räckhåll. Tampen som går snett under luckan upplevs inte som särskillt mycket i vägen när man skall ta fram toa-hinken ur motorbrunnen