Bomuthal

Häckstaget, Mastfot & skotbänk, Uthal, Spinnakerskot & suggor, Genuaskot & skotskenor, Storskotsystem

Min första version av bomuthal var infälld i bommen och var uppbyggd med ett par dubbelskiviga miniblock. I bomnocken använde jag en hemmasvarvad skiva. I stället för wire använde jag en 4mm dynema-lina. Den totala friktionen blev hög och utväxlingen 5:1 visade sig otillräcklig. Miniblocken svalde max 5mm lina vilket var väl klent att ha i haländen.Vill man fälla in blocken i bommen tror jag att man skall bygga med enkelblock t.ex Harken 082 eller motsvarande.

Bygger man uthalet med rätt grejor tycks gälla:

Mitt slutgiltiga system valde jag att bygga utanpå. Det är enkelt att bygga, enkelt att serva och man får en tvättlina att torka seglarhandskarna på. I lätt vind när man släpper kan man hjälpa till att slacka på den gula 5mm dynemalinan tack vare att den löper längs utsidan av bommen. Arrangemanget har 8ggr utväxling, låg friktion och fungerar suveränt.

Bilden ovan visar hur jag med ett kullagrat kindblock och ett enkelt jolleblock ordnar 2ggr utväxling redan ute vid bomnocken.


Nästa bild visar samma gula lina brytas runt ett enkelblock. Observera att detta block är fast-schacklat i samma bult som utgör vridningscentrum för bommen. Resten av kraftvinsten uppnås med ett dubbelblock och två enkelblock (det ena med hundsvott). Tack vare symetrin fungerar dubbelblocket bra här. Ofta ser man felaktigt använda dubbelblock som lutar åt något håll så att linorna skär snett över skivorna.
När seglet hissas skall cunningham, kick och uthal vara lossade så att bommen kan löpa i sin skena längs masten. När man sedan justerar dessa trim hamnar bommen i bottenläget där jag vill ha den i alla väder. Bomuthalet på bilderna bidrar i högre utsträckning till detta än d:o med hela utväxlingen infälld i bommen.