Genuaskotning

Häckstaget, Mastfot & skotbänk, Uthal, Spinnakerskot & suggor, Genuaskot & skotskenor, Storskotsystem

Till genuaskot används en 10mm standard skotlina ca 15m lång. Mitten av skotet fäste jag i genuans skothorn med en knop jag tror kallas lärkhuvud. När jag köpte båten satt det en skothake av mässing i mitten av skotet. Denna slammrade mot masten, hakade i vanten och öppnade sig själv titt som tätt. m.a.o värdelöst.

Bilden visar original skotskena på relingskanten och en inre extra skotskena som används i lättare vindar.
Att montera denna inre skotskena (ca 8-10 cm innanför originalskenan) är någonting som de flesta med kappseglingsambitioner förr eller senare gör, men enligt min bedömning är detta en komplettering med ganska låg prioritet.

Nertill i bilden skymtar även bakkanten på fockskotskenan

På nästa bild ser man bl.a mina genuavinschar. Dessa bottendragna Andersen vinschar är ett mycket populärt val. dom fungerar bra i alla lägen. Visserligen får man ta i så man blir blå när det "blåser småsten".
Vinscharna monteras vanligen på klossar av trä eller plast. Mina klossar maskinbearbetade jag med en radie som i stort sett sammanföll med ruffens rundning där jag ville sätta vinscharna. Den sista tillpasningen gjordes genom handslipning mot ett grovt sandpapper som tejpades på ruffen. De första åren var vinscharna endast lutade utåt och jag hade vissa problem med styrbordsvinschen att skotet ville vandra av. Sedan lutades vinscharna även något snett framåt mot skotpunkterna och problemen var borta.
Lägg märke till att servocleatsen (skotlåsen) på ruffskottet sitter olika vinklade på babords respektive styrbords sida beroende på att bägge vinscharna roterar medurs.