Storskot

Häckstaget, Mastfot & skotbänk, Uthal, Spinnakerskot & suggor, Genuaskot & skotskenor, Storskotsystem

Under att par år använde jag ett 12mm skot som var för stort för blocken och hade alldeles för löst flätat hölje. Man gör helt enkelt ett och annat felköp. Till en IF-båt kan man använda ett vanligt 10mm standardskot ca 11-12 m långt om man har 4ggr utväxling.
Kullagerblock är bra men inte nödvändigt. Standardarrangemanget duger. Själv bytte jag ut skotlåset till ett nytt och betydligt bättre. (Servo cleat)

Storskot-travaren justerade jag med den röda tampen som var en och samma tamp för babords och styrbordsidan (slinga).
På bilden syns ett par enkelblock fästa i öglor vid änden av storskotskenan. Enkelblock typ Harken 082 framstod mer och mer som favoriter. Ett löst ledat enkelblock "flöjlar" alltid in sig själv till rätt läge så att linan ligger rätt i skivan.

På vissa båtar ser man ett förfinat skotsystem som inte behöver trimmas om i slagen. Jag har f.n ingen bild som visar detta.
I detta system används två travare som med lika långa wirestroppar eller tampar är fästa i samma dubbelblock. Det är hela tiden lovartsstroppen som är sträckt medan lästroppen slackar. Varje travare har bara trimtamp åt det egna hållet. Skotlåset och ett enkelblock sitter på en svängbar arm och utväxlingen i systemet är ofta 5ggr.